اسنایپر

اسنایپر

اسنایپر نام رباتی کارآمد برای تشخیص کد های کپچا می باشد.

این ربات با تشخیص 90 درصدی کدها یکی از رقبای اصلی نرم افزار شرکت مکافی آمریکا می باشد.

اسنایپر توانایی خواندن و تشخیص 12 کد کپچا در دقیقه را دارد.

 

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)