صبحانه

صبحانه

صبحانه رباتی برای جمع آوری فایل از سطح اینترنت و ارائه به کارشناسان املاک می باشد.

این ربات دارای قابلیت های زیر می باشد.

1.فیلتر کردن خروجی

2.دسته بندی بر اساس url

3.خروجی اکسل

4.خروجی فیلتر

5.دسترسی به هر منبع مورد نظر

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)